KLARO kvalitāte un attīrīšanas process

Nav sūkņu vai elektrisku detaļu NAI tvertnēs - uzticamai darbībai un drošībai!

KLARO notekūdeņu attīrīšanas iekārtas:

  • Sertificētas saskaņā ar EN 12566-3
  • Droša darbība, jo tvertnē nav elektriskas detaļas

KLARO Classic darbības princips

Attīrīšanas tehnoloģiju nosaka programma, kas tiek instalēta kontroles automātiskajā iekārtā. Programmas parasti sastāv no apmēram 30 darbības cikliem, bet galvenie 4 cikli , kas paskaidro ūdens attīrīšanas metodi ir šādi: 1. darbības cikls - uzkrātais notekūdens no iekārtas primārās zonas, izmantojot ērliftu, tiek pārsūknēts uz nākamo aerācijas/nostādinātāja zonu

2. darbības cikls - notiek aerācija

3. darbības cikls - notiek aktīvo dūņu 90 min. nostādināšana

4. darbības cikls - attīrītais ūdens tiek pārsūknēts uz iekārtas izplūdi, pēc tam seko nostādināto dūņu pārsūknēšana uz iekārtas primāro zonu. Pārsūknēšanai tiek izmantoti ērlifti

KLARO One darbības princips

Attīrīšanas tehnoloģiju nosaka programma, kas tiek instalēta kontroles automātiskajā iekārtā. Programmas parasti sastāv no apmēram 30 darbības cikliem, bet galvenie 3 cikli , kas paskaidro ūdens attīrīšanas metodi ir šādi:1. darbības cikls - notekūdens ieplūst iekārtā un sākas aerācija

2. darbības cikls - notiek aktīvo dūņu 90 min. nostādināšana

3. darbības cikls - attīrītais ūdens tiek pārsūknēts uz iekārtas izplūdi

© BIOTEX 2006                                    

SIA "BIOTEX" - Jūsu speciālisti notekūdeņu attīrīšanā!      
                                               
<< UKT tīklu projektēšana                                                 

 .