Priekšrocības izmantojot  KLARO WebMonitor®


KLARO WebMonitor® ietaupa laiku un darbu

KLARO WebMonitor® pārņem ikdienas kontroli un automātiski saglabā visus datus par objektu. NAI iestatījumus var mainīt attālināti. Kļūdu gadījumā KLARO WebMonitor® nosūta ziņojumu uz  sistēmā saglabātu adresi, izmantojot SMS vai e-pastu, nodrošinot tiešu un ātru atbalstu operatoram. Tas nozīmē, ka operators ir atbrīvots no ikdienas uzraudzības pienākumiem, krietni ietaupot NAI ekspluatācijas izmaksas. 

Nav jāveic uzraudzība uz vietas

Automātiska datu glabāšana

Uzraudzība prombūtnes laikā

NAI tālvadība

Ērts objektu pārskats

Paziņojums kļūdas gadījumā